Klik hier om de trailer te bekijken,

Samenvoeging beide websites; deze website zal op termijn verdwijnen en samengevoegd worden op www.spig.nl

De stichting Pelgrimeren in Groningen (spig) heeft 2 websites en dat wekt veel onduidelijkheid. Dus we hebben besloten om deze historische gegroeide situatie te veranderen. Met ingang van 1 december 2017 zal al onze informatie over het netwerk van 2300 km en de georganiseerde wandelingen dan nog op 1 website staan: te weten www.spig.nl. Deze website www.groningsepelgrimage.nl zal dan op termijn verdwijnen en verwijzen naar www.spig.nl

Een spirituele zoektocht  in een zeer inspirerend landschap……..

Ga mee op de regelmatige pelgrimstochten van 5-8 km door Noord Groningen op de zondagmiddag waarbij we alle middeleeuwse kerken gaan bezoeken en wandelen langs vele historische paden. Kijk op de “Agenda Pelgrimage” wanneer en waar de wandelingen plaatsvinden en meldt je online aan via het menu “Aanmelding routes”.

Middeleeuwse kerken.
Er zijn ongeveer 100 Middeleeuwse kerken in Noord Groningen wat ongelooflijk veel is voor een dunbevolkt gebied. Er is een enorme variatie aan bouwwerken en in veel kerken is zeer veel te bewonderen aan gewelf- en muurschilderingen, houtsnijwerk en bijzondere architectuur.

Spiritualiteit.
We gaan op zoek naar wat mensen de afgelopen 1000 jaar heeft gedreven. Wat hebben de bouwers, kunstenaars en architecten van de middeleeuwse kerken gedreven.  Waardoor werden zij geïnspireerd en wat hebben ze ons nagelaten.   We volgen hun sporen en lopen de paden die zij ook hebben bewandeld. We zijn geen cultuursnuivers die meewarig kennis nemen van het toch zo vreemde, gelukkig achter ons liggend verleden maar pelgrims op zoek naar geestelijke inspiratie van het samen onderweg zijn. We kijken naar oude teksten, kunstuitingen, gedichten en gebeden van mensen door de hele geschiedenis heen. Van Paulus tot de abt Emo van Wittewierum en van Augustinus tot John Wesley en C.s. Lewis. We volgen het spoor van missionarissen die maar moeilijk vat kregen op de inwoners met hun Germaanse godsdienst.

Wandelingen.
Met deze eigentijdse pelgrimage  kiezen we voor korte afstanden en in elke route is minimaal een middeleeuwse kerk opgenomen.  We willen geen heilige doelen of locaties bereiken maar we willen al gaandeweg ons later verrassen door  “het heilige”.  We verdiepen ons in inspirerende figuren uit de verre en nabij geschiedenis van het christendom.

Cultuurhistorie.
De ontwikkeling van het landschap en de kerken is ingebed in een rijke cultuurhistorie. We gaan ons daarin verdiepen en we leggen verbanden met de ontwikkeling in de kerk en de toenmalige samenleving.

Landschap “lezen”.
Noord Groningen is een eeuwenoud kwelderlandschap. De zee had tot het jaar 1000 vrij spel. Bewoners zochten hun heil bij de Germaanse natuurgoden en gingen op natuurlijke oeverwallen wonen die ze nog verhoogden tot wat we nu wierden noemen. Ongeveer gelijktijdig met de komst van het christendom werden er dijken en zijlen aangelegd en ontstond er een uniek cultuurlandschap  waarin kloosters een belangrijke rol hebben gespeeld. In veel prachtige dorpen zijn de middeleeuwse kerken nog beeldbepalend en zijn nog veel sporen aanwezig van 2500 jaar ontwikkeling van het landschap. Tijdens de wandelingen proberen we alle elementen te herkennen en leren we zodoende het landschap te lezen.

Pelgrimage als fenomeen.
Pelgrimage is een verschijnsel dat we veelvuldig in de bijbel tegenkomen. Er zijn veel pelgrimsliederen in het boek van de psalmen.  Abraham is de aartsvader en symbool van het op weg gaan met God, het vertrouwde achterlatende en op zoek te gaan naar nieuwe bestemming.  Ook Jezus ging met z’n ouders op pelgrimstocht naar Jeruzalem. Pelgrimage is vooral ook een metafoor van het geestelijk leven omdat je in leven altijd onderweg bent. 

%d bloggers liken dit: